Dari Google Docs Ke WordPress

Saya sedang mencuba salah satu proses automasi yang disediakan oleh Zapier. Akaun Zapier yang saya gunakan berstatus FREE, bukan jenis bayar punya.

Saya akan cuba masukkan file Google Docs yang sedang saya tulis ini masuk ke blog saya secara automatik.

Jika berjaya, maka berjayalah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *